O Nás

AUTOPARK s.r.o.- se sídlem Dolní Břežany Praha západ

O společnosti AUTOPARK s.r.o.

Společnost byla založena roku 1994 kde její hlavní náplní bylo v součinnosti s PČR zajištění vozidel po dopravních nehodách na území Hlavního města Prahy. K tomuto účelu bylo vybudováno „záchytné parkoviště“ v průmyslové zóně obce Dolní Břežany- Praha západ s  nonstop dispečinkem a kapacitně odpovídající“ odtahovou službou“. Počátkem roku 1997 začalo být záchytné parkoviště z části využíváno MHM Prahy v zastoupení Technické správy komunikací (později od roku 2006 Správou služeb Městské policie)k uskladnění vozidel nezpůsobilých k provozu na pozemních komunikacích a jejich následné „ekologické likvidaci“. V této době bylo provedeno v části areálu dobudování zařízení k likvidaci auto vraků v souladu se zákonem 185/2001 Sb. s vlastním provozním řádem. Zařízení bylo v průběhu let 1998-2007 několikrát dolaďováno dle aktuálních požadavků Krajského úřadu pro nakládání s auto vraky.

V těchto letech byla společnost rozšířena i o další provozovny uvedené v oddělení „PROVOZY“, zejména v roce 1998 bylo zakoupeno „ rekreačně školící středisko„ v chatové oblasti Loutí nedaleko Slapské přehrady.

Zatím posledním provozem, který byl vybudován v areálu je „Zahradní centrum“ otevřené koncem roku 2007.