AUTOPARK s.r.o.- se sídlem Dolní Břežany Praha západ

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PRO PLNĚNÍ KONTEJNERŮ:

  • Kontejnery mohou být naloženy maximálně po svůj okraj

  • Naložený kontejner nesmí být přetížený ( max. 6t)

  • Vysoké kontejnery 15m3 jsou určeny pouze pro lehký stavební a komunální odpad, tedy nikoli suť, zeminu apod.

  • Pokud je příjezdová cesta na stavbu v takovém stavu, že neumožňuje bezpečný příjezd a přistavení ( výměnu, odvoz ) – nahlaste toto na dispečink, v opačném případě Vám budeme nuceni účtovat marnou jízdu.

  • Na stavbě je nutné zajistit dostatečně velký manipulační prostor pro přistavení, výměny i odvoz kontejneru

  • Nemanipulujte na stavbě s kontejnery pomocí bagrů, neposunujte je auty apod. – může dojít k jejich poškození


  • SUŤ – omítka, cihly, tašky ze střechy, rozdrcený beton

  • ZEMINA – výkopová zemina, kamení, štěrk, písek, oblázky

  • ODPAD – živice, škvára, igelity, papír, dřevo, koberce, PVC, plasty, sádrokarton