Kontejnerová doprava

Mercedes Benz 1317 – celková hmotnost 13t
  Přepravujeme:
  • Materiál (písek ,štěrk, kačírek, hlínu atd.)
  • Odpad (objemný, stavební a zahradní -bio odpad, suť atd.)
  • Náklad (paletový materiál, stavební a jiné stroje)
  V kontejnerech o objemu:   Vše do 6 tun samotného nákladu

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PRO PLNĚNÍ KONTEJNERŮ

CENÍK SLUŽEB A MATERIÁLU